Europa wil strengere beveiliging snelwegparkings

Een nieuw Europees rapport erkent de noodzaak van strenger beveiligde snelwegparkings op cruciale knooppunten van het trans-Europese transportnetwerk. Brussel is één van die knooppunten. “Om onder …

Gebruik brexit om zitjes in EU-parlement te schrappen

Zoals het er nu naar uitziet, blijven na de brexit minstens 54 van de 73 Britse zetels in het Europees Parlement behouden. 27 daarvan zouden verdeeld worden in een Europese kieskring …

Lat voor Brusselse luchtkwaliteit moet omhoog

In bepaalde Brusselse buurten, zoals de Wet- en Belliardstraat, overschrijdt de concentratie stikstofdioxide nu al enkele jaren de Europese grenswaarden. Reden genoeg voor een aantal bezorgde burgers …

Ruim 5.300 extra jobs dankzij buitenlandse investeringen

In 2017 investeerden buitenlandse bedrijven in totaal 2,08 miljard euro in 215 projecten in Vlaanderen. Dat is een stijging van ruim 26 procent ten opzichte van 2016. Bovendien leveren de …

Snellere oplossing voor huurgeschillen

Heb je een geschil met je (ver)huurder? Dan moet je binnenkort minder lang wachten op een oplossing. Het nieuwe huurdecreet maakt immers een kortgeding bij de vrederechter mogelijk in uitzonderlijke …

Elk kind gelijk voor de fiscus

Ongeacht het aantal kinderen dat een gezin telt, zou de belastingvrije som per kind gelijk moeten zijn. Daar pleit minister van Financiën Johan Van Overtveldt voor. Momenteel ligt die som bij grote …